Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Periodiseringsplanar

Alver kommune føl periodisering ved kommuneval kvart 4. år, og vil gjennomføre dette for 1.gong i 2023. Arkivtenesta v/ fagansvarleg er ansvarleg for å gjennomføre periodedelinga. For meir informasjon om periodedeling, sjå Arkivverket sine sider

Alver kommune er i samband med kommunesamanslåinga pr. 01.01.2020, i prosess med deponering av alle papirarkiv frå dei gamle kommunane Lindås, Meland og Radøy, til vårt depot Interkommunalt arkiv i Hordaland. Historiske databasar vil ikkje bli deponert før Alver kommune saman med dei andre kommunane i Nordhordland har ein felles plan for deponering av elektroniske arkiv. Eit pågåande prosjekt i samarbeid med Ikah og Iktnh.

Laster...