Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Bevaring- og kassasjon

Offentlege arkiv av stor kulturell eller forskningsmessig verdi, eller som inneheld rettslig eller anna viktig dokumentasjon, skal bevarast og gjerast tilgjengeleg for ettertida. Materiale som ikkje er bevaringsverdig kan det gjerast kassasjonsvedtak for, slik at det kan slettast eller makuleres når organet ikkje lenger har bruk for det. (Arkivverket - Bevaring og kassasjon)

Laster...