Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Deponeringsplanar

Alver kommune har i samband med kommunesamanslåing av Lindås, Meland og Radøy kommunar, avtale med Interkommunalt arkiv i Hordaland om deponering av alle papirarkiv frå dei gamle kommunane. Dette er i prosess, med mål om å vere i hamn i løpet av 2022. Alver kommune har ikkje kassasjonsbehandla aktuelt papirarkiv og vil deponere alle arkiv i sin heilhet, slik dei står.

For elektronisk arkiv og historiske databasar så vil deponering skje i tråd med felles plan for deponering av elektronisk arkiv i Nordhordland,- ein plan som er i prosess i felles prosjekt for Nordhordlandskommunane, saman med Iktnh og Ikah.

Laster...